Quick Heal Internet Security

Quick Heal Internet Security 19.00

Quick Heal Internet Security - hoàn toàn tự vệ chống lại Mạng bị đe dọa
Người dùng đánh giá
4.1  (205 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
19.00 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Quick Heal Technologies (P) Ltd.
Người mạnh virus phát hiện động cơ của Quick Heal trình chống virus quét và bỏ vi rút, su, hoàng tử thành troy và nhiều người khác mối nguy hại mà tôi có thể cố gắng đột nhập vào hệ thống của chúng ta qua ổ đĩa rời, email, và sự gắn bó Internet download.
Spyware là phần mềm độc ác đó đã được cài đặt vào hệ thống mà không có người dùng kiến thức của để thu thập thông tin cá nhn của người và để tôi theo dõi các thông tin quan trọng như tên người dùng, mật khẩu, tài khoản ngn hàng tiết, thẻ tín dụng chi tiết etc. Cái AntiSpyware tính năng dãy nhà spywares trước khi họ bắt được cài đặt trên PC. Nó cũng bảo vệ sự riêng tư của cô bị phát hiện ra và dọn dẹp spywares, và chặn họ hoạt động về danh tính bọn trộm cướp tự động.
Mới cấp cao malware đang kiểm tra máy scan đăng ký, tập tin và thư mục ở sét tốc độ phát hiện kỹ và sạch sẽ Spywares, Adwares, Roguewares, Dialers, Riskwares và rất nhiều người khác mối nguy tiềm tàng vào hệ thống của chúng ta.
Phát hiện và dọn dẹp. rootkits proactively bằng cách làm su hệ thống kiểm soát. Scan chạy processes, đăng ký và file hệ thống nào nghi ngờ rootkit hoạt động đó là giữ kín trong hệ thống.
Thông tin được cập nhật vào: